تبلیغات
سندیكای نمایندگان بیمه رازی - دعوت به جلسه
تاریخ : سی و یکم مرداد 91 | ساعت 11 و 47 دقیقه و 15 ثانیه | نویسنده : توحید صمدی

از کلیه نمایندگان عضو سندیکای بیمه رازی دعوت به عمل می َآید در مورخه 1391/6/9راس ساعت 9صبح در محل شعبه سرپرستی بیمه رازی استان قزوین به آدرس : قزوین-چهارراه ولیعصر-روبروی بانک سپه شعبه ولیعصر سرپرستی بیمه رازی جهت شرکت در جلسه سندیکای نمایندگان بیمه رازی  مراجعه نمایند .

با تشکر روابط عمومی