تبلیغات
سندیكای نمایندگان بیمه رازی - توافق نمایندگان بیمه رازی استان قزوین بر سر قیمت واحد بیمه نامه موتور سیكلت
تاریخ : بیستم اردیبهشت 91 | ساعت 12 و 03 دقیقه و 14 ثانیه | نویسنده : توحید صمدی
در این توافق نامه ذكر گردیده كه كسی خلاف این عمل نماید كد قرار داد بیمهای موتور سیكلت آن نمایندگی برای 1الی 3ماه مسدود خواهد شد لذا قیمت بیمه نامه موتور سیكلت مدل 1391به مبلغ 1000000ریال ومدل 1390به قیمت 1050000ریال وزیر مدل 1390به مبلغ 1150000ریال می باشد كه در بازار قزوین اجرا خواهد شد .


طبقه بندی: اخبار،
برچسب ها: قیمت بیمه موتور سیكلت،