تبلیغات
سندیكای نمایندگان بیمه رازی - قیمت موتور سیكلت در بیمه رازی
تاریخ : بیست و یکم فروردین 91 | ساعت 17 و 07 دقیقه و 35 ثانیه | نویسنده : توحید صمدی

انواع قیمت حق بیمه  موتور سیكلت در شركت بیمه رازی :

موتور سیكلت مدل های 1390-1391 حق بیمه مبلغ 1331860ریال 

موتور سیكلت  كار كرده با سند ستاد فرمان امام خمینی  ره حق بیمه به مبلغ 1259539ریال 
طبقه بندی: اخبار،