تبلیغات
سندیكای نمایندگان بیمه رازی - سیاست های یکطرفه بیمه رازی
تاریخ : شانزدهم اسفند 90 | ساعت 10 و 12 دقیقه و 20 ثانیه | نویسنده : توحید صمدی
شنیده ایم که برخی از نمایندگان بیمه رازی با هماهنگی مدیر عامل بیمه رازی انواع بیمه ممنوعه (پراید-می نی بوس -اتوبوس و...)را میزنند